iYYo Electric vehicles
 
 

 

Nieuws


Terug naar overzicht

5-05-2015

Binnenstad Gent in zijn geheel 30 km/uur zone

Actueel Mobiliteit & RO - In alle straten binnen de stadsring geldt in Gent sinds kort een maximumsnelheid van 30 km/uur. Een grootschalige campagne begeleidt de introductie van de maatregel. Die is doorgevoerd ondanks felle tegenstand van de oppositie in de gemeenteraad en ook het Vlaams Gewest keerde zich tegen de maatregel. Maar het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat alleen op deze manier doelstellingen ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidhinder en verkeersveiligheid binnen bereik komen. De invoering van de omvangrijke 30 km-zone gaat niet gepaard met infrastructurele maatregelen. In Gent (ca. 250.000 inwoners) komt ongeveer 1.000 km straten in aanmerking komt voor Zone 30 en dat zou inhouden dat meer dan 10.000 snelheidsremmende maatregelen zouden moeten worden aangelegd. Dat is niet alleen financieel onhaalbaar, de stad is ook van mening dat snelheidsremmende infrastructuur niet absoluut noodzakelijk is voor het inrichten van een zone 30 gebied. Ook wanneer een deel van de automobilisten zich aan de snelheidsbeperking houdt, is er al een effect op de verkeersveiligheid, zo stelt men. Daarbij zal de politie op naleving toezien. Vanaf juni 2015 zal verbaliserend opgetreden.Terug naar overzicht